Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) Nedir? Kimleri Kapsıyor?

1 min


0
9 paylaşım

Özel sektördeki bütün çalışanları etkileyen Bireysel Emeklilik Sistemi yani kısaca BES nedir? Kimleri ve hangi yaş aralığınıdakileri kapsıyor? Maaşlardan yapılan BES kesintileri geri alınabiliyor mu? Bütün sorularınızın cevaplarını bulabileceğiniz bireysel emeklilik sistemi rehberini sizler için hazırladık.

 1. 1 Otomatik Katılım uygulaması kimleri kapsayacak?


  Türk vatandaşı veya mavi kartlı olup, 45 yaşının altındaki tüm 4a ve 4c kapsamındaki çalışanlar ve çalışmaya yeni başlayacaklar uygulamaya dahildir. Özel sektör çalışanları bağlı bulundukları iş yerinin büyüklüğü göz önünde bulundurularak, Bakanlar Kurulu Kararı ile tedrici olarak sisteme dahil edilecektir.

 2. 2 Otomatik Katılım zorunlu bir uygulama mı?

  Sisteme giriş zorunlu ancak belirlenen şartlar dahilinde çıkış serbest olacaktır.

 3. 3 Çalışanlar kendileri mi emeklilik şirketine başvuracak?

  Hayır, kurumlar ve işverenler çalışanlarını temsilen seçecekleri emeklilik şirketi ile anlaşma imzalayarak Otomatik Katılım’a girişlerini sağlayacaktır.

 4. 4 Otomatik Katılım uygulamasında katkı payları nasıl ödenecek?

  İşveren, her ay çalışanı için ödediği prime esas kazançtan* (kamu personeli için emeklilik keseneği) kesinti yapıp, en geç çalışanının ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, emeklilik şirketine aktarmakla yükümlüdür. (Maaş ve benzeri ödemeler ve prim ve benzeri ödemeler) * Maaş, prime esas kazancı ifade etmektedir.

 5. 5 Otomatik BES uygulamasında ödenecek minimum ve maksimum katkı payı tutarı ne olacak?

  Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olan tüm çalışanlardan prime esas kazancının %3‘ü katkı payı olarak maaşlarından kesilecektir. Örneğin 1.647 TL** alan asgari ücretli çalışanların ödeyeceği katkı payı tutarı aylık 50 TL olacak. Çalışan, Otomatik Katılım için maaşından daha yüksek oranda kesinti yapılabilmesini talep edebilecektir. Prime esas kazancın üst sınırı 2016 yılı için 10.705,50 TL olmakla birlikte, çalışanlar tarafından ödenebilecek katkı payına ilişkin bir üst sınır henüz net değildir. Örneğin; 1.647/%3=50 TL kişinin AGİ dahil 1.300-50=1.250 TL. Her türlü ödemede brütün %3 OKS olarak hesaplanıp net kazançtan düşecektir.

 6. 6 Çalışanın katkı payı ödemeye ara verme hakkı var mı?

  Sistemden erken çıkış haklarını kullanmayan çalışanlar dilerlerse, katkı payı ödemelerine ara verebilecektir. Ara verme koşulları henüz netleşmemiş olup, Hazine Müsteşarlığı’nca netleşecektir.

 7. 7 Otomatik Katılım’da işveren de çalışan gibi katkı yapacak mı?

  Hayır, Otomatik Katılım’da sadece çalışanlar katkı payı ödemesi yapacaktır.

 8. 8 Çalışanın Otomatik Katılım uygulamasından çıkma hakkı var mı?

  Çalışanlar, sözleşmelerinin yürürlüğe girdiğinin kendilerine bildirildiği tarihten itibaren 2 ay içinde sistemden çıkma talebinde bulunabilecektir. Bu durumda çalışan “cayma” hakkını kullanmış sayılacaktır. Katılımcılar, cayma süresinden sonra da sistemden istedikleri zaman ayrılabilecektir. Ayrılma şartları, yeni yasal düzenlemelerle birlikte netleşecektir.

 9. 9 Cayma hakkının kullanılması durumunda ödenen katkı paylarından kesinti yapılacak mı?

  Hayır, herhangi bir kesinti yapılmayacaktır. Çalışanın cayma hakkını kullanması durumunda, ödenen katkı payları, varsa hesapta bulunan yatırım gelirleri ile birlikte 10 iş günü içinde kendisine iade edilecektir.

 10. 10 Otomatik Katılım’dan ne zaman emekli olunacak?

  Mevcut BES’teki şartlar Otomatik Katılım için de geçerlidir. Sistemde 10 yıl kalan ve 56 yaşını dolduran çalışanlar, emekliliğe hak kazanacaklardır.

 11. 11 Otomatik Katılım’dan erken cıkış yapıldığında devlet katkısının tamamı alınabilecek mi?

  Mevcut devlet katkısı hak ediş süreleri, yeni sistemde de aynen geçerlidir. Devlet katkısını hak ediş süreleri aşağıdaki gibidir: • İlk üç yıl içinde sistemden çıkıldığı takdirde hak kazanılamamaktadır. • Üçüncü yılın sonunda %15’i, • Altıncı yılın sonunda %35’i, • Onuncu yılın sonunda %60’ı, • Emekliliğe hak kazanıldığı takdirde tamamı.

 12. 12 Çalışan iş yeri değişikliği yaptığında ne olacak?

  Çalışan iş yeri değişince yeni iş yerindeki plana birikim transferi ya da plan değişikliği ile geçiş yapar. Çalışan iş değiştirdiğinde yeni işvereninde oks kapsamında bir emeklilik planı yok ise, mevcut emeklilik planına devam edebilir. Çalışanın böyle bir talebi olmaz ise, emeklilik sözleşmesi sonlandırılacaktır. Çalışan bu yöndeki talebini, iş yeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

 13. 13 Otomatik Katılım Sistemi’nde devlet teşviği var mı?

  Devletin süreçte üç türlü katkısı olacaktır. • Maaşlardan kesilip, BES’e ödenen katkı paylarına devlet de yüzde 25 katkı yapacaktır. Yani, maaşınızdan her ay 100 TL kesilip, emeklilik hesabınıza yatırıldığında; devlet de her ay hesabınıza 25 TL yansıtacaktır. • Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara, mevcut devlet katkısı hak ediş koşulları dahilinde, bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL ek devlet katkısı ödenecektir. • Emekliliğe hak kazanan katılımcılara, en az 10 yıllık gelir sigortası almayı tercih etmeleri durumunda, birikimlerinin %5’i kadar da ek devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.

 14. 14 İşveren, maaştan yapılan kesintiyi emeklilik şirketine aktarmazsa ne olacak?

  İşveren; katkı payını zamanında şirkete aktarmaz veya geç/eksik aktarırsa, çalışanlarını sisteme dahil etmezse, çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu olacaktır. Her bir ihlal için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca işverene 100 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 15. 15 Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) mevcut sözleşmesi olan calışanlar, Otomatik Katılım’a dahil olacak mı?

  Evet, Otomatik Katılım Sistemi’ne dahil olma şartı taşıyan tüm çalışanlar sisteme dahil olacaktır.

 16. 16 Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) mevcut sözleşmesi olan çalışanlar, ilave 1.000 TL devlet katkısından yararlanacak mı?

  Otomatik Katılım öncesinde BES’i olan katılımcılar 1000 TL ilave devlet katkısından yalnızca Otomatik Katılım planına dahil olmaları ve cayma hakkını kullanmamaları halinde hak kazanabileceklerdir.

 17. 17 Bireysel Emeklilik Sistemi’ne önceden dahil olan katılımcılar için Otomatik Katılım’ın avantajları nelerdir?

  Katılımcılar, mevcut sözleşmeleri için aldıkları %25 devlet katkısının yanı sıra Otomatik Katılım sözleşmesi için de %25 devlet katkısı avantajı elde edecektir. Ayrıca katılımcıların, 2 aylık cayma süresi sonunda otomatik Katılım Sistemi’nde kalması durumunda, ilave 1.000 TL devlet katkısı hak edişi bulunmaktadır. Emeklilik hakkının kazanılması ve birikimlerin en az 10 yıllık gelir sigortasına aktarılması durumunda ise, toplam birikimin %5’i kadar daha “ek devlet katkısı” eklenecektir.

 18. 18 Otomatik Katılım kapsamı dışında BES sözleşmesi olan bir katılımcı için uygulanan devlet katkısı limiti bu sözleşmeler için de geçerli olacak mı? Yoksa Otomatik Katılım için devlet katkısı üst sınırı ayrıca mı belirlenecek?

  Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmeler için devlet katkısı üst sınırı BES sözleşmelerinin devlet katkısı limitinden ayrı hesaplanacaktır. Örneğin, 2016 yılı için Otomatik Katılım kapsamı dışındaki sözleşmesi için azami 4.941 TL devlet katkısı hesaplanırken, Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmesi için ayrıca 4.941 TL devlet katkısı hesaplanacaktır.

 19. 19 Otomatik Katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler, diğer BES sözleşmeleri kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile birleştirilebilir mi?

  Otomatik Katılım kapsamında elde edilen emeklilik ve devlet katkısına esas süreler ile diğer hak ve yükümlülükler, Otomatik Katılım kapsamında kurulmamış BES sözleşmeleri ile birleştirilemez.

 20. 20 Otomatik Katılım ile sisteme girenlerden kesinti yapılacak mı?

  Sistemde Fon İşletim Gider Kesintisi (FİG) dışında bir kesinti yapılmaz. Fon işletim gider kesintisi oranı henüz netleşmemiş olup, yeni yasal düzenlemelerle birlikte netleşecektir.

 21. 21 Çalışanlar, sisteme giriş esnasında herhangi bir fon tercihi bulunmazsa katkı payların hangi fonlarda yatırıma yönlenecektir? Fon dağılım değişikliği yapmasının bir sınırı var mıdır?

  Çalışanlar tarafından faizli/faizsiz fon tercihinin yapılmaması durumları için, işveren anlaşma yapacağı emeklilik şirketine ön tanımlı bir tercihte bulunabilir. Bu kapsamda, katkı payları yapılan tercih doğrultusunda öncelikle 2 aylık süre boyunca faizli/faizsiz fonlarda değerlendirilir, akabinde ise standart fonda yatırıma yönlendirilmeye devam eder. Çalışanlar yılda 6 defa fon dağılım değişikliği yapabilir.

 22. 22 Otomatik Katılım’da ek katkı payı ödemesi yapılabilir mi?

  Çalışanın ücretinden yapılacak kesinti dışında katkı payı ödemesi yapılmayacaktır.

 23. 23 Birden fazla işverenle çalışanlar için Otomatik Katılım kapsamında her bir işvereni ile birden fazla emeklilik sözleşmesi açılabilir mi?

  Çalışanın her bir işvereni nezdinde Otomatik Katılım sözleşmesi açılacaktır.

 24. 24 Mevcut iş yerinde SGK’dan emekli ve 45 yaşın altında halen çalışan varsa, Otomatik Katılım ile sisteme dahil edilecek mi?

  Evet, Otomatik Katılım uygulamasına dahil edilecektir.

 25. 25 Çalışanın maaşı üzerinde haciz/nafaka gibi yasal kesintiler varsa (maaşın %25’i düzeyinde) katkı payı ödemesi için maaşından kesinti yapılabilir mi?

  Prime esas kazanç ve emeklilik keseneği etkilenmediği sürece ödenecek katkı payı tutarı değişmez.

 26. 26 Çalışan işsiz kaldığında Otomatik Katılım kapsamındaki sözleşmesi devam edebilir mi?

  Çalışan ilgili emeklilik planına devam etmek isterse, bu sözleşmeye ilişkin tasarrufta bulunma hakkı çalışandadır.

 27. 27 Cayma hakkı ve erken çıkış işlemi arasında fark nedir?

  Cayma hakkı süresinden sonra sistemden çıkış yapılması durumunda getiriden %15 stopaj kesintisi yapılır.

 28. 28 Katılımcı işten çıktığında dışarıdan ödeme yapabilecek mi?

  Çalışan işten ayrılması durumunda, katkı payı ödemeye dışarıdan devam edebilir, hesabını dondurabilir yada sonlandırabilir.

 29. 29 Sistemde olan çalışanın vefatı durumunda süreç nasıl ilerlemektedir?

  Çalışanın vefat etmesi durumunda birikimi mirasçılarına ödenir.

 30. 30 Uzun süreli ücretsiz izin kullanımlarında kesinti yapılacak mı?

  Çalışana izin kullanımı boyunca prim yatırılmadığından kesinti yapılmayacaktır.


Sosyal medyada paylaş!

0
9 paylaşım

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER!

Beğendim Beğendim
1
Beğendim
Sesli Güldüm Sesli Güldüm
0
Sesli Güldüm
Bayıldım Bayıldım
0
Bayıldım
Kızdım Kızdım
0
Kızdım
Üzüldüm Üzüldüm
0
Üzüldüm
Yok artık Yok artık
0
Yok artık
Helal Olsun Helal Olsun
1
Helal Olsun
Murat

Yorum var

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. bu konuyu uzunca araştırdım. hatta iş bankasında bireysel emeklilik hesabı açmıştım. her ay 100 tl çekiyordu. en fazla 3 ay dayanabildim. hayatı yaşamadıktan sonra bana o parayı 10 yıl sonra verseler ne olacak. 10 yıl sonra Türkiye olacak mı ya da ben olacak mıyım?

Gönder Gelsin
Kişilik Testi
Kişilik ortaya çıkaran sorular dizisi
Bilgi Testi
Bilgi veya kültür ölçen sorular
Anket
Karar ya da görüş belirle
Makale
Görseller ile süslenmiş makaleler
Listeler
Numaralandırılmış halde yazılan liste içerikleri
Oylanabilir Liste
Sıralaması kullanıcı oylarıyla değiştirilebilen liste
Sosyal medyada bizi takip ederek destek olabilirsin!