İlkel Yaşamlarını Devam Ettiren Kabile: Sentinel

Adını üzerinde yaşadıkları ada olan Sentinel’den alan Sentinel kabilesi, Hint Okyanusu Bengal Körfezindeki Andaman adalar topluluğunda yer alan Kuzey Sentinel adasında yaşamakta. Avcı toplayıcı/primitif yaşamları...

Gönder Gelsin
Kişilik Testi
Kişilik ortaya çıkaran sorular dizisi
Bilgi Testi
Bilgi veya kültür ölçen sorular
Oylama
Karar ya da görüş belirle
Makale
Görseller ile süslenmiş makaleler
Listeler
Numaralandırılmış halde yazılan liste içerikleri
Oylanabilir Liste
En iyi seçeneğe karar vermek için oylanabilen liste