Tüm Şaşırtıcı Detaylarıyla: Satanizm Nedir?

6 min


0
8 paylaşım

Satanizm denildiğinde, birçoğumuzun aklına çok alakasız şekilde siyah giyinen, erkekse uzun saçlı kadınsa piercingli veya saçlarının yanını kazıtmış, aslında masum olan gençler geliyor biliyorum. Bunun sebebi 2000’lerde medyamızda başlayan “satanizm” furyası olsa gerek. Gelin hep birlikte aslında neymiş, ne değilmiş öğrenelim.

Teistik Satanizm ile Ateistik Satanizm

Satanizm, kendi içinde olmasa da kavramsal olarak ikiye ayrılır. Satanizmin gerçek anlamıyla anlaşılabilmesi için bu iki kavramsal ayrışmanın detaylarını bilmeliyiz.

Teistik Satanizm: Şeytanı gerçek bir varlık olarak kabul edip tanrıya karşı üstün tutan, dine karşı faaliyet gösteren, kökeni Orta Çağ’a dayanan bir öğretidir. Teizm köküne de dayandığı üzere anlaşılmaktadır ki bir tanrı inancı veya tapınma eylemi bulunmaktadır.

Ateistik Satanizm: Teistik Satanizm’den farklı olarak şeytanın gerçekte var olmadığını kabul gören, tanrıyı da aynı şekilde yok sayan, fakat şeytanı sembolleştirerek dini değerlere ve diğer değerlere karşı araç olarak kullanan satanizm çeşididir.

Teistik Satanizm: Kanlı Öğreti

Şeytanın ruhani varlığına inanıp şeytanı en güçlü gören, ölümden sonra şeytanın tanrıya karşı kişiyi koruyacağı düşünülen, şeytana adak adama gibi farklı alt öğretileri bulunan varyasyonları da olan satanizm türüdür.Genellikle kilise karşıtlığı ile eylemde bulunulduğu için ters dönmüş haç da sembolleri arasında yer almaktadır.

Kendi içinde yine ikiye ayrılmaktadır.

Spiritual Satanizm: Teistik satanizmin içinde karanlık öğretiler diye bildiğimiz kara büyü, kanlı ritüeller, adak adama gibi eylemlerin bulunduğu, yer yer kişinin kurban verme sırasında şeytan ile irtibata geçtiği düşünülen, şeytana bağlılık adına yapılan ritüellerde şeytanı odak noktaya alan ve ruhani yüce kişilik olarak kabul eden alt koldur.

Luciferizm: Diğer satanizm türlerine nazaran varlıkları en çok muallakta olan, kendilerini şeytanın özel insanları olarak gören teistik satanizm alt koludur.

Ateistik Satanizm: Ne tanrı ne de şeytan var

Günümüzde en çok yanlış anlaşılan satanizm türlerinden birisidir. Yanlış anlaşılmakta gayet haklı olan Ateistik Satanizm, 1966 yılında Macar asıllı ABD vatandaşı Anton Szandor LaVey tarafından yaratılmıştır. Bu satanizm türünde şeytanın ruhani varlığına kesinlikle inanılmaz. Şeytan her zaman bir simge olup birçok detay ile bağlanmıştır.

Şeytanı, insanların belirli kavramları hikaye olarak anlatabilmek adına uydurduğu ve belirli özelliklere sahip sembol olarak gören ve kendi dinlerinde de bu şekilde kullanan Ateistik Satanistler, aslında tanrılara ve dinlere inanç duymayan yani teist olmayan insanlardır. Bu da kendi içinde iki alt gruba ayrılmıştır demek yanlış olmaz.

Sembolik Satanizm:
İşte şeytanı tamamen bir sembol ve öğreti aracı olarak gören, simgeleştirmek ve ismini kullanmak dışında hiçbir anlam yüklemeyen ateistik satanizm alt kolu budur. Genellikle kendi fikirlerinin bir karmaşası olan ve teist insanların şeytana yüklediği anlam üzerinden yola çıkıp aslında insan varlığının bu tarz bir muameleyi hak ettiğine inanılan, aslen kimseye zarar verme amacı gütmeyen bu satanizm türünde insanlığın kurtuluşunun Sembolik Satanizm ile olacağına inanılır.

LaVeyan Satanizm:
Kendi içinde çok ciddi bir takım görüşler barındıran, satanizmin aslında şeytan ile bağlantısının en aza indirildiği ve gerçek anlamda bir sembolcülük güden alt koldur. Yine Anton Szandor LaVey’in kurucu ve lider olduğu bu tür en temelde maruz kaldığı kötülük kadar kötülükle karşılık vermek gibi eylemleri doğru kabul eder. Materyalist ve ateist kökeni bulunan bu türün özünde bireycilik yatmaktadır. Ayrıca doğadan ve insan olmaktan alınacan en büyük hazların dinlerde gereksiz yere yasak olduğunu savunup hazcılığı merkez almaktadır.

Bu satanizm türü, daha önce de dediğimiz gibi en çok yanlış anlaşılan satanizm türüdür. Özellikle Türkiye’de kedi kesenler olarak bilinmekten öteye gidemeyen satanizm, bu alt türündeki varlığıyla değerlendirildiğinde görülecektir ki bizim kültürümüzle asla bağdaşmasa da aslında inançtan ziyade bireysel olarak insanı savunan, hiçbir şekilde ruha, cennete, cehenneme, büyüye ve tanrı ile alakalı tüm kavramlar ile tanrının kendisine inanmayan öğretidir.

Kesinlikle metafizik kavramların her birini reddeden bu öğreti, günümüzde satanizm adını en çok kullanan öğretidir. Yani bir diğer deyişle aslında çoğu satanist ateistik satanizm adına satanizm kelimesini kullanmaktadır. İnsanın pek de sakinlikle bağdaştırılmayacak alt varlığını, içgüdülerini, vahşi doğasını şeytan figürüyle ele alan bu türde şeytanın tüm bu detaylara figür olarak kullanılmasının sebebini anlamak aslında çok basittir. Çünkü dinlerin tanrıları, genellikle insanın istediği gibi cinsel ilişkilerde bulunmasını yasaklamış, karşıt veya aktivist tüm eylemleri yasaklamıştır. LaVeyan Satanizm de tüm bu detaylara karşıt olmak yerine sahiplenici tutumda olduğu için dinlerde tanrının isteklerine karşıtlığıyla bilinen şeytanı kendisine araç edinmiştir.

Bu öğretinin kendi içinde bilinen alt türü olmasa da, Szandon LaVey tarafından yazılan Şeytani İncil (1969) kitabı gibi kitaplarla desteklenmiştir. Ayrıca Şeytan Kilisesi adında organizasyon kuran LaVey, öğretilerine merkez olarak burayı seçmiştir. LaVey öldükten sonra ise Şeytan Kilisesi’nin baş rahibi Peter Howard Gilmore olmuştur.

Fakat bu açıdan hiç karşıt görüş bulunmamış değildir. Öyle ki Peter Howard Gilmore Şeytan Kilisesi’nin başına geçtikten sonra Anton LaVey’in kızı Karla LaVey, karşıt görüşlerine organizasyon olarak seçtiği “First Satanic Church” yani İlk Şeytani Kilise organizasyonunu kurmuştur. Evet, LaVey’in kızı da bu öğretiyi kabul etmektedir.

LaVeyan Satanizmin Bazı Öğretileri:

Dediğimiz gibi bu türün adına yazılan kitaplar, kurulan organizasyonlar bilinmekte, LaVey’in kendisi bizzat TV programlarında dahi bunları sergilemiştir. İşte bu sergiye konuk olan bazı sözler ve görüşler:

20 satanist nokta

 1. Gücünü kaybetmemek için, zayıf ve aciz (karaktersiz, kişiliksiz) olanlara saygı gösterme.
 2. İçinde başarı yattığı için gücünü her zaman sına.
 3. Mutluluğu barışta değil zaferde ara.
 4. Uzun süreli dinlenmeden ziyade istirahatlerini kısa tut.
 5. Yeni bir şey yaratacaksan eskiyi tamamen yok et.
 6. Ölümünü göremeyeceğin hiçbir şeyi çok fazla sevme.
 7. Yapıyı kumun üzerine değil kayanın üzerine inşa et… Çünkü yapı sadece bugün ya da dün için değil her zaman içindir.
 8. Her zaman, yapılmamışı keşfetmek için daha fazla çalış.
 9. Boyun eğmektense öl.
 10. Demircilik ölümün kılıcını işlemek dışında hiçbir sanatsal değere sahip değildir. Çünkü ölüm getiren kılıç bir sanat şaheseridir.
 11. Her şey üstünde başarıyı elde etmek için önce kendinin üstüne çık. (kendini aşmayı öğren.)
 12. Yaşayanların kanı yeni bir tohum yaratmak için iyi bir gübredir.
 13. Kurukafadan oluşan piramitlerin üzerinde duran kişi, daha uzakları görebilir.
 14. Sevgiyi bir kenara atma, fakat onu her zaman tehdit et çünkü o bir sahtekardır.
 15. Bütün büyük olan şeyler acı üzerine kurulmuştur.
 16. En önde olmaktan çok en üstte olmaya çalış, çünkü büyüklük orada yatar.
 17. Daha önceden yaratılmış engelleri yok etmek için taze ve güçlü bir rüzgar gibi gel.
 18. Bırak sevgi, hayatında bir amaç olsun, ama en büyük hedefin büyüklük olsun.
 19. Erkek dışında hiçbir şey güzel değildir ama bütün her şeyden güzel olan kadındır.
 20. Gücü engellediği için bütün aldanma ve yalanları reddet.

Dokuz büyük günah

 1. Aptallık.
 2. Özentilik.
 3. Sevilme, benimsenme beklentisi.
 4. Kendini kandırma.
 5. Perspektif eksikliği.
 6. Geçmişteki Ortodoks Satanist uygulamalara sahip çıkma.
 7. Üreticiliği engelleyecek kadar kibir sahibi olma.
 8. Estetik duygu yoksunluğu.
 9. Ödlekleştiren konformizm.
 10. Dokuz ilke
 11. Tevekkül ve yetinme yerine sonsuz kişisel tatmin için çalış.
 12. Mistik düşler yerine capcanlı hayatı yaşa.
 13. Kendini kandırma. Kirletilmemiş bilgeliğin temsilcisi ol.
 14. Sevgini hakedene sakla. Şaklabanlara harcama.
 15. Sana tokat atana öbür yanağını dönme, intikam al.
 16. Sorumlu olana karşı sorumluluk göster. Şevkat, enerji vampirlerine dikkat.
 17. İnsan dört ayaklılar gibi bir hayvandır. Kimi zaman onlardan iyi, çoğunlukla onlardan beterdir. “Ruhi ve entelektüel yüceliği” onu
 18. hayvanlar aleminde en acımasız yaratık yapar.
 19. Şeytan, günah adı verilen fiziki, duygusal, düşünsel yücelikleri savunur.
 20. Şeytan, öcü gibi kullanıldığı sürece caminin ve kilisenin en iyi dostudur.

LaVey’in dokuz büyük bildirisi

 1. Satanizme göre insan kendini sakınmamalı istediğini yapmalıdır.
 2. Satanizm ruhsal umutlar yerine var oluşu savunur.
 3. Satanizm nankör insanlar için vakit harcamaktansa hak edenlere incelik göstermeyi emreder.
 4. Satanizm kendilerine vuranlara diğer yanaklarını uzatmaktansa intikam almayı emreder.
 5. Satanizm vampir olmak için vakit harcamaktansa daha gerçekçi sorumluluklarını yerine getirmek gerektiğini savunur.
 6. Satanizm tüm dinlerde günah diye dayatılan şeylerin duygusal ve zekasal zevkten ibaret olduğunu savunur.
 7. Şeytan kilisenin en sadık dostudur.
 8. Satanizme göre hayvanlar, insanlara bazen iyi ama çoğunlukla kötülük yapan canlılardır.
 9. Satanizm’e göre insan kendini kandırmamalı aklıyla olduğu gibi gözükmelidir.

Sosyal medyada paylaş!

0
8 paylaşım

BU İÇERİĞE EMOJİ İLE TEPKİ VER!

Beğendim Beğendim
2
Beğendim
Sesli Güldüm Sesli Güldüm
0
Sesli Güldüm
Bayıldım Bayıldım
0
Bayıldım
Kızdım Kızdım
0
Kızdım
Üzüldüm Üzüldüm
1
Üzüldüm
Yok artık Yok artık
5
Yok artık
Helal Olsun Helal Olsun
0
Helal Olsun
Eyüp C.

Uzay ve gök bilimi sevdalısı, bilime aşık, programlamada ve gelişen teknolojiyi takip etmekte hâyli istekli, yazmayı ve okumayı çok seven bir insan.

3 Yorum var

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

 1. bunları okuyunca evet ya bunda da doğruluk payı demeden edemiyor insan, paylaşım güzel, emeğine sağlık.

Gönder Gelsin
Kişilik Testi
Kişilik ortaya çıkaran sorular dizisi
Bilgi Testi
Bilgi veya kültür ölçen sorular
Anket
Karar ya da görüş belirle
Makale
Görseller ile süslenmiş makaleler
Listeler
Numaralandırılmış halde yazılan liste içerikleri
Oylanabilir Liste
Sıralaması kullanıcı oylarıyla değiştirilebilen liste
Sosyal medyada bizi takip ederek destek olabilirsin!